Innovatie in fondsenwerving: wat denk jij?

We zijn er allemaal naar op zoek. Een nieuw kanaal of programma dat ons nieuwe donateurs of donaties op kan opleveren. De kanalen die we (over) hebben zijn beperkt. Grote aantallen nieuwe donateurs gaan niet altijd hand in hand met de beste kwaliteit. Het is hoog tijd dat we iets nieuws ontdekken.

Ik ga regelmatig en met veel plezier in gesprek met mensen die nieuwe initiatieven in de markt willen lanceren. Ik hoop uiteraard dat nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van fondsenwerving en dus bronnen van inkomsten. Toch kom ik zelden een initiatief tegen dat ik direct grote kansen toedicht.

Waarom niet? Veel van de innovatie die ik tegenkom legt te veel nadruk op de technische innovatie zelf en geeft de fondsenwerving best practice slechts een bijrol. De innovatie levert misschien wel een toegevoegde waarde, maar sluit niet aan bij hoe en waarom donateurs geven.

Ik heb bijvoorbeeld al heel wat apps of concepten voorbij zien komen die doneren makkelijk willen maken voor donateurs, of die donateurs flexibiliteit willen geven in hun doneergedrag door maandelijks te switchen van goede doel, of die de consument willen beschermen tegen communicatie van goede doelen. (Op zich een heel krachtig signaal naar onze sector toe wanneer innovatie gezocht wordt in donateurs beschermen tegen goede doelen!)

Maar er zijn een aantal zaken waar meestal aan voorbij wordt gegaan:

 • Veel donateurs zijn niet zo actief (betrokken) dat ze maandelijks op een app euro’s van links naar rechts gaan verschuiven om te switchen van goed doel. En als ze al zo betrokken zijn bij een goed doel dan switchen ze juist niet.

 • Ik geloof er heilig in dat donateurs zich best voor langere tijd aan een goed doel willen verbinden.

  • Donateurs snappen heel goed dat als ze armoede willen bestrijden, de opwarming van de aarde tegen willen gaan, of ons cultureel erfgoed willen beschermen, dat ze dan voor een langere tijd een goed doel moeten steunen.

  • Omdat het goede doel de waarden vertegenwoordigd die zij zelf ook (willen) uitdragen. Omdat de donateur en het goede doel hetzelfde wereldbeeld hebben. Die waarden wijzigen niet elk jaar.

 • De meeste apps die ik voorbij zie komen willen donateurs beschermen tegen het “overvragen” van goede doelen, of willen andere vormen van consumentenirritatie aanpakken. Op zich een prima uitgangspunt voor innovatie, maar tegelijkertijd houden ze alle erkennings- en impactcommunicatie tegen door tussen het goede doel en de donateur in te gaan staan. Een relatie opbouwen wordt zo wel heel lastig. Bovendien wordt de samenwerking met goede doelen op deze manier niet bevorderd.

Wat vaak wordt vergeten is dat fondsenwerving in de basis hetzelfde is. Dat verandert niet vanwege de innovatie, maar wordt toch vaak vergeten. QR codes, Tikkie, allerhande apps en donatieplatformen: technisch geweldig, maar ze hebben allemaal onderstaande nodig om succesvol te zijn.

 • Consumenten moeten geraakt worden door het verhaal. Donateurs geven vanuit een emotie.

 • Ze moeten op de juiste manier gevraagd worden donateur te worden, te doneren of hun naam ergens aan te verbinden.

 • In dat proces is het verstandig de juiste contactgegevens en toestemmingen te verkrijgen, als je tenminste in de toekomst nog een keer met ze wil communiceren.

 • Vervolgens moeten donateurs worden bedankt voor hun donatie. Dat lijkt me logisch.

 • En tot slot in deze cyclus moeten donateurs op de hoogte gehouden worden van wat er met hun donatie is gebeurd. Wat is de impact van hun steun? Wat is er bereikt? Essentieel om vertrouwen op te bouwen en een voorwaarde voor herhaalbezoek of -gebruik.

 • Het bovengenoemde proces is de start van een relatie en die willen we zo goed mogelijk vormgeven, zodat die zo lang mogelijk duurt.

Wat dan wel het antwoord is weet ik ook nog niet. Maar ik ben blij dat er van alles wordt geprobeerd. Ik vind alle ontwikkelingen ontzettend interessant en ik hoop dat er binnenkort iemand voorbij komt die alle puzzelstukjes op de juiste plek legt.

Bij succesvolle fondsenwerving is tot nu toe de techniek altijd ondergeschikt geweest aan het verhaal dat we vertellen en de relatie met de donateur. Wellicht is dat de les die we moeten meenemen om te komen tot succesvolle fondsenwerving innovatie?

Ik ben benieuwd naar de toekomst. Wat denk jij?