Mijn fondsenwerving visie op een bierviltje

Sinds ik 5 jaar geleden als Interim Manager & Senior Adviseur aan de slag ben gegaan denk ik constant na over hoe ik mijn ervaring in particuliere fondsenwerving het beste met mijn opdrachtgevers kan delen. Een van de onderwerpen die ik telkens aan een grondig onderzoek onderwerp is mijn eigen visie op succesvolle particuliere fondsenwerving. Ik stel mezelf dan niet alleen de vraag of ik de dingen juist doe, maar vooral of ik de juiste dingen doe. Dus bij deze de laatste versie van mijn visie. Op een bierviltje!

Op mijn website heb ik mijn eigen visie op particuliere fondsenwerving als volgt verwoord:

The central theme in my work is how to build long term growth by servicing our donors. We need to value donors as much as we need value from them. And we need to do that with a donor-centric and data-driven approach where we make long term choices based on the lifetime value of our donors. The success of your fundraising depends on a combination of donor-centricity, controlling your data, authenticity in your communication, differentiation from other causes, great leadership and expertise development.
— https://reinier.fr

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie.)

Waar veel mensen direct beginnen met het opschrijven van een strategie, of nog erger, meteen een actieplan, ben ik ervan overtuigd dat geweldige fondsenwerving alleen maar kan voortkomen uit een duidelijke visie. De visie is namelijk het punt op de horizon waar je heen wil. De strategie is hoe je daar gaat komen. Het plan is wat je gaat doen om daar te komen.

In de loop der tijd schaaf ik mijn visie bij. Want ik leer ook nog steeds en op basis van mijn ervaring vorm ik een mening over wat werkt en wat niet. Het is een hele leerzame oefening om de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle particuliere fondsenwerving eens op de achterkant van een bierviltje te schrijven. Probeer het eens!

Ik zal de afzonderlijke onderdelen even kort toelichten. In willekeurige volgorde.

  1. Donateur-gericht; de logische gedachte achter donateur-gerichte fondsenwerving is dat donateurs centraal staan in elke beslissing die we nemen. De relatie met donateurs is het belangrijkste waar we aan werken. Geld volgt. Dit doen we door o.a. donateurs de beste ervaringen te geven.

  2. Data-gedreven; de grote uitdaging is om de kwalitatieve relatie met onze donateurs te kwantificeren. Een lange termijn visie op resultaat zorgt voor focus op zowel kwaliteit als kwantiteit. Maximalisatie van lifetime value is alleen mogelijk als elk onderdeel daarvan inzichtelijk is gemaakt, en in het bijzonder alle retentie invalshoeken.

  3. Authenticiteit; fondsenwervende organisaties staan voor de uitdaging om de passie voor hun doel levend te houden. Gelikte marketing is de natuurlijke tegenstander van een authentiek, gepassioneerd verhaal waarin hulp wordt gevraagd om een probleem op te lossen.

  4. Onderscheid; onze markt is niet verzadigd, maar wel heel erg druk. Onderscheidend vermogen is vreselijk belangrijk, want we zijn met velen en we doen grotendeels hetzelfde. Creatief, inspirerend en verrassend zijn kernwaarden om jezelf te onderscheiden van al die anderen die ook geld nodig hebben.

  5. Leiderschap; geweldige aansturing van particuliere fondsenwerving kan het verschil zijn tussen succes en falen. Het uitzetten, faciliteren en coördineren van een realistische, ambitieuze en aanstekelijke koers is cruciaal. Goede leiders zijn schaars en vooral te herkennen aan goede resultaten.

  6. Expertise; het fondsenwerving team voert de strategie uit. Dit kunnen ze alleen als ze beschikken over de juiste kennis en kunde. Dagelijkse prioritering van werkzaamheden door de juiste zelfsturing zorgt voor focus op resultaat. Effectiviteit en efficiency gaan hand in hand als je werkt met de beste fondsenwervers.

Wat is jouw visie op particuliere fondsenwerving? Wat is jouw bierviltje?