Data inzicht is prioriteit

In een heleboel fondsenwervende organisaties ontbreken de juiste systemen en processen om acties en programma's correct te monitoren. Relevante sturingsinformatie is vaak afwezig. Dat is opmerkelijk, confronterend en zorgwekkend.

Opmerkelijk, omdat je zou verwachten dat we toch het een en ander geleerd zouden moeten hebben in de afgelopen decennia? 

Confronterend, want we roepen toch allemaal dat Nederland zo professioneel bezig is als het gaat om fondsenwerving?

Zorgwekkend, want we willen toch zo efficient omgaan met het aan ons toevertrouwde geld? 

Er is vaak geen overzicht beschikbaar van de belangrijkste lange termijn KPIs om voortgang te monitoren. Denk aan relatief simpele zaken als retentiecijfers van de nieuw geworven donateurs of je bestaande achterban. Of de lifetime value van donateurs per kanaal. De groeitrend van actieve jaarwaarde van je structurele donateurs. De leeftijdsverdeling van jouw donateurs. En ga zo maar door.

Als fondsenwerver moet je de juiste vragen stellen. Vaak komt het neer op: "Wat willen we bereiken?" en "Waarom doen we het dan op deze manier?"

Niet voor de hand liggende zaken, maar minstens net zo belangrijk om te monitoren, zijn tevredenheid, betrokkenheid en vertrouwen. De tevredenheid van donateurs over de service die wij geven, de betrokkenheid van donateurs bij de missie van het goede doel, en het vertrouwen van donateurs dat het goede doel bereikt wat ze wil bereiken. Volgens onderzoek van Adrian Sargeant zijn dit de drie belangrijkste drivers van donateurs loyaliteit. Jaren van wetenschappelijk onderzoek liggen hier aan ten grondslag...

Goede fondsenwerving zonder uitvoerige rapportages en analyses is simpelweg niet mogelijk. Korte termijn KPIs zijn prachtig, maar lange termijn KPIs is waar je de wedstrijd mee gaat winnen.

Als je je rapportages en dashboards niet op orde hebt, dan is dat prioriteit nummer één. Fondsenwerving zonder juiste en volledige sturingsinformatie is ronduit slechte fondsenwerving en van alle kanten een gigantisch risico. Doe er wat aan!

--------------

Deze blog post is eerder verschenen bij De Toekomst van Fondsenwerving.